Magyar Faktorház

Vissza a Főmenübe

Jogszabályok1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) fontosabb rendelkezései:
- A pénztartozás. A kamat: Ptk. 231-232. §
- Az engedményezés és tartozásátvállalás: Ptk. 328-333. §
- A bank- és hitelviszonyok: Ptk. 522-535. §

2003. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (PTK) fontosabb rendelkezései:
- A pénztartozás teljesítése: PTK 6:42-48 §, 6:130-133. §
- Engedményezés: PTK 6:193-201.§, tartozásátvállalás: 6:203- 207. §
- A hitel és számlaszerződések: PTK 6:382-387. §, 6:389. §, 6:390-399. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépéssel összefüggő átmeneti rendelkezéseiről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 1991. évi XLIX tv. a csődeljárásról és felszámolási eljárásról:
- A felszámolási eljárás megindítása: Csődtv. 22-27/C. §
- A felszámolás lefolytatása: Csődtv. 28-40. §
- Egyezség felszámolás során: Csődtv. 41-45/A. §
- A felszámolási eljárás befejezése: Csődtv. 56-63. §
- A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása: Csődtv. 63/A §
- Egyszerűsített felszámolás: Csődtv. 63/B. §

1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról (Vht.):
- Végrehajtható okiratok: Vht. 10.§
- Végrehajtási lap: Vht. 15-19/A.§
- Végrehajtási záradék: Vht. 20-23/C.§
- Közvetlen bírósági letiltás: Vht. 24-27. §
- Közvetlen bírósági felhívás: Vht. 28. §

• Végrehajtás általános feltételei: Vht. 13-14/A. §

• Pénzkövetelés végrehajtása:
- Végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra: Vht. 58-79. §
- Végrehajtás pénzügyi intézménynél kezelt összegre: Vht. 79/A-83. §
- Ingóvégrehajtás: Vht. 84-135. §
- Ingatlan-végrehajtás: Vht. 136-162. §
- Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése: Vht. 204/B-204/H. §
- Jogorvoslatok: Vht. 211-224/A. §

• A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése: Vht. 163/A-171/A. §

• Végrehajtás szervezete:
- Az eljáró szervek és személyek: Vht. 225. §
- Önálló bírósági végrehajtó: Vht. 232-248. §
- Törvényszéki végrehajtó: Vht. 255-259. §
- Végrehajtási ügyintéző: Vht. 260-264. §

Az elszámolást szabályozó jogszabályok:
- A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. évi törvény
- A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
- Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény
- A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2014 (XI.7.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól
- A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól
- A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról
- 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

Jogszabályok1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) fontosabb rendelkezései:
- A pénztartozás. A kamat: Ptk. 231-232. §
- Az engedményezés és tartozásátvállalás: Ptk. 328-333. §
- A bank- és hitelviszonyok: Ptk. 522-535. §

2003. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (PTK) fontosabb rendelkezései:
- A pénztartozás teljesítése: PTK 6:42-48 §, 6:130-133. §
- Engedményezés: PTK 6:193-201.§, tartozásátvállalás: 6:203- 207. §
- A hitel és számlaszerződések: PTK 6:382-387. §, 6:389. §, 6:390-399. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépéssel összefüggő átmeneti rendelkezéseiről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 1991. évi XLIX tv. a csődeljárásról és felszámolási eljárásról:
- A felszámolási eljárás megindítása: Csődtv. 22-27/C. §
- A felszámolás lefolytatása: Csődtv. 28-40. §
- Egyezség felszámolás során: Csődtv. 41-45/A. §
- A felszámolási eljárás befejezése: Csődtv. 56-63. §
- A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása: Csődtv. 63/A §
- Egyszerűsített felszámolás: Csődtv. 63/B. §

1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról (Vht.):
- Végrehajtható okiratok: Vht. 10.§
- Végrehajtási lap: Vht. 15-19/A.§
- Végrehajtási záradék: Vht. 20-23/C.§
- Közvetlen bírósági letiltás: Vht. 24-27. §
- Közvetlen bírósági felhívás: Vht. 28. §

• Végrehajtás általános feltételei: Vht. 13-14/A. §

• Pénzkövetelés végrehajtása:
- Végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra: Vht. 58-79. §
- Végrehajtás pénzügyi intézménynél kezelt összegre: Vht. 79/A-83. §
- Ingóvégrehajtás: Vht. 84-135. §
- Ingatlan-végrehajtás: Vht. 136-162. §
- Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése: Vht. 204/B-204/H. §
- Jogorvoslatok: Vht. 211-224/A. §

• A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése: Vht. 163/A-171/A. §

• Végrehajtás szervezete:
- Az eljáró szervek és személyek: Vht. 225. §
- Önálló bírósági végrehajtó: Vht. 232-248. §
- Törvényszéki végrehajtó: Vht. 255-259. §
- Végrehajtási ügyintéző: Vht. 260-264. §

Az elszámolást szabályozó jogszabályok:
- A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. évi törvény
- A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
- Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény
- A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2014 (XI.7.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól
- A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól
- A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról
- 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről